Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed

Lægehuset Nyvej havde den 31/5-2018 besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på tilfældigt udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår , om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Du kan her læse vores rapport.