Praktisk info

Velkommen
Du ønskes hermed velkommen som tilmeldt patient hos lægehuset Nyvej 6.
Vi bestræber os på at tilbyde lægefaglig bistand af høj faglig kvalitet, baseret på de videnskabelige selskabers anbefalinger.

Om lægeklinikken
Vi er 4 praktiserende læger og driver lægepraksis for Den Offentlige Sygesikring. Vi er fælles om patienter, personale og lokaler.
Du kan frit benytte den læge, du ønsker, ved akutte sygdomstilfælde kan det være nødvendigt, at den først ledige læge kontaktes.
Det er bedst at søge den samme læge i én og samme sygdomsperiode og ved komplicerede problemer.

Vores sygeplejersker varetager konsultationer af kroniske sygdomstilstande som forhøjet blodtryk, højt kolesterol, rygerlunger, overvægt og sukkersyge. De foretager bla. børnevaccinationer og livsstilsscreeninger. Læs mere om deres opgaver ved at trykke her

Telefontid
Lægernes telefontid er visiteret. Hermed frigøres flere konsultationstider og ventetiden nedbringes.

Hver dag mellem kl. 8.00 og 12:00 kan Lægehuset kontaktes telefonisk. Fra 12:00 – 16:00 kan vi ved akut behov træffes på akuttelefonen. Telefonen er bemandet af en sygeplejerske og lægesekretæren. Lægen kan efter aftale ringe tilbage i tidsrummet 9:30-10:00 og igen fra 12:30-13:00.

E-konsultation
Det er også muligt at stille enkle spørgsmål og få svar på prøver af ikke hastende karakter her på vores hjemmeside. Log ind på “selvbetjening” og vælg da E-konsultation.

Hvis du ikke er oprettet som bruger, kan du gøre det her.

Hvis henvendelsen drejer sig om et barn eller anden person, skal denne oprettes som bruger.

Akut sygdom
Ved akut sygdom kan vi kontaktes telefonisk alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00. Hvis det er muligt, er det mest hensigtsmæssigt at ringe i telefontiden kl. 8.00 – 12:00.

Hvis vi undtagelsesvis har lukket, vil vores telefonsvarer henvise til hvilket lægehus, der kan benyttes.
Ved akut sygdom på andre tidspunkter træffes Lægevagten på telefon 70 11 07 07.

Sygebesøg
Hvis det af helbredsmæssige grunde ikke er muligt at komme til konsultation i klinikken, kan sygebesøg aftales i telefontiden fra 8:00-12:00.

Konsultationstidspunkter
Konsultationerne starter alle dage kl. 8.00.
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag slutter konsultationerne normalt kl. 15.30. Onsdag er der sen konsultation til kl. 16.30. Disse tider er først og fremmest beregnet til patienter, der har vanskeligt ved at nå til læge i normal arbejdstid.

Blodprøver
Læs mere om tidspunkter for blodprøvetagning samt faste regler ved at trykke her.

Ventetid
Vi tilstræber, at der ikke er væsentlig ventetid ved konsultationerne, men alligevel kan vi af forskellige grunde blive forsinkede. Vi håber på forståelse herfor.

Afbud
Hvis en tidsaftale ikke kan overholdes, skal der ringes afbud så hurtigt som muligt på tlf. 75 86 66 64 eller aflyse tiden via selvbetjening.

Transport til konsultation i klinikken
Pensionister har ret til transport til konsultation, hvis man ikke selv har mulighed for transport og ikke kan tage offentligt transportmiddel. Henvendelse herom skal ske til den kommune, man bor i.

Alle andre har mulighed for at tegne et Falck abonnement, der dækker transport til læge og vagtlæge.
Det er også muligt at benytte sig af Flextrafik, tryk her

Kørestolsbrugere
Klinikken er indrettet til brug af kørestol med brede døre og ingen dørtrin. Hoveddøren åbner automatisk.

Henvisninger til speciallæge, fysioterapeut, psykolog og fodterapeut.
Henvisninger laves på baggrund af en lægekonsultation. Der behøves ikke henv. til Øre/næse/halslæger og øjenlæger for at få tid, men hvis egen læge skal have svar fra disse speciallæger, skal der henvisning til.

– Speciallæge
I visse tilfælde besluttes det, at et sygdomstilfælde bør vurderes af en speciallæge.

– Fysioterapeuter
Visse tilfælde kan med fordel behandles eller efterbehandles hos en fysioterapeut. For at opnå tilskud til behandlingen er det nødvendigt med en henvisning.

– Psykologer
I særlige tilfælde af psykisk art kan vi henvise til psykologbehandling, hvorved der opnås tilskud til behandlingen.

– Fodterapeut
Ved visse lidelser henviser vi til fodterapeut, således at der opnås tilskud til behandlingen.

Adresse- og telefon ændring
Vi får ikke automatisk besked om adresse- og telefon ændring. Vi vil derfor være taknemmelige for, at få besked.

Journalindsigt
Det er muligt at få en udskrift af sin journal eller dele heraf mod et gebyr.

Betaling
Gruppe 1 patienter skal ikke betale for konsultationer.
Gruppe 2 patienter skal betale en del af honoraret selv.
Alle patienter skal selv betale for visse attester, vaccinationer m.v. Se prisliste her.

Tavshedspligt
Alle, der arbejder i klinikken, har tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke må fortælle noget om vore patienter til andre, heller ikke andre inden for sundhedssektoren eller patientens familie uden patientens tilladelse. Dette betyder bl.a., at kun når patienten har givet tilladelse, kan vi ved lægeskift få tilsendt journal fra tidligere læge eller sende journalen til ny læge.

Utilfredshed med behandling, information eller lignende
Hvis man ikke føler sig tilstrækkeligt godt behandlet eller informeret, vil vi være taknemmelige for en henvendelse direkte til os, så vi kan rette fejl og evt. misforståelser.

Hvis man ønsker at klage over den lægefaglige behandling kan dette ske til Patientkontoret, Region Syddanmark, tlf: 7663 1490.

Lægeskift
Kontakt Borgerservice, Vejle Kommune på telefonnummer 7681 0000 for at få oplyst, om vi har åbent for patienttilgang